Max4Biz Catering ...Lokal!

2020-01-14

W pomieszczeniu OBIERALNIA WARZYW wyłożono glazurą podłogę. Z pomieszczeń pomocniczych pozostał MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH, następnie ekipa budowlana przeniesie się do pomieszczenia głównego.