Max4Biz Catering ...Lokal!

2019-11-27

Prace związane z infrastrukturą elektryczną na ten moment zostały zakończone w lokalu. Inżynierowie pojawią się ponownie na tzw. białym montażu. Kolejne dni spędzą na poziomie garażowym, gdzie będzie podłączana wewnętrzna linia zasilająca (WLZ), linia elektryczna służąca do przesyłu energii elektrycznej, zlokalizowana pomiędzy przyłączem a rozdzielnicą główną w budynku, dzięki której do lokalu zostanie dostarczona moc 60 KW.